Masura 1

Obiectiv: Schema de finanțare are drept obiectiv finanțarea microîntreprinderilor aflate în dificultate ca urmare a crizei coronavirusului. 

Finanțarea asigură capitalul de lucru pentru categoriile de cheltuieli necesare relansării activității acestora. Schema este în valoare de 100 milioane de euro – 85 milioane de euro din fonduri europene nerambursabile și 15 milioane de euro cofinanțare de la bugetul statului.

Procedura in dezbatere publica, publicata in data de 14.09.2020:

Anexa 1 – Coduri CAEN Microgrant 

Procedura Microgrant 

Procedura in dezbatere publica, publicata in data de 10.07.2020:

Nota Fundamentare

OUG acordare granturi pentru IMM 

Anexa 1 – Domeniile de activitate eligibile in cadrul masurii 

II. Valoarea micrograntului: 2000 euro, o singură dată

III. Cofinanțare beneficiar: 0%

IV. Beneficiari:

Micro-întreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă; Persoane fizice autorizate, ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute la Anexa 1 – Domeniile de activitate eligibile in cadrul masurii.

Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.

Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/ direcția de sănătate publică județeană după caz.

 

Scapa de hartogarie!

Ne ocupam noi de toate documentele necesare pentru depunerea dosarului

Relansare si extindere masura 1

Cand: 12-22 octombrie 2021

Cat: 2000 Euro/beneficiar

Noi beneficiari:

  • intreprinderi individuale si familiale
  • profesionistii (profesii liberale)

9 + 8 =