Fonduri pentru Educatie

  • 2.488 de unităţi şcolare vor fi incluse în programe de modernizare/reabilitare, costurile estimate – 6,046 miliarde de lei.
  • Programul Reforma Educaţiei Timpurii – Finanţarea construcţiei unui număr de 180 grădiniţe cu program prelungit sau săptămânal – 146 mil. Euro

Fonduri pentru Dezvoltarea locala

  • Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare – Pentru perioada 2021-2027 se alocă un buget de cca. 8 miliarde de lei
  • Extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale – Guvernul va aloca 1 miliard de euro în cadrul multianual 2021-2027
  • Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene şi locale–  În perioada 2021-2027 Guvernul îşi propune să reabiliteze şi să modernizeze cca. 20.000 km de drumuri locale, cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde lei şi 7.000 de km de drumuri judeţene, pentru care se vor aloca 12 de miliarde lei.
  • Strategie de renovare, termoficare şi reabilitare energetică a clădirilor şi de reabilitare a clădirilor cu risc seismic – Reabilitarea termică a 45.000 de clădiri, cu o valoare estimată de 8 miliarde de lei; Consolidarea la nivel naţional a 300 de imobile cu risc seismic ridicat, cu o valoare estimată de 1 miliard de le
  • Locuinţe pentru specialişti în sănătate, învăţământ şi alte categorii socio-profesionale – 10.000 de unităţi locative pentru specialişti (2 miliarde de lei) şi 5.000 unităţi locative pentru tineri, destinate închirierii (1 miliard de lei).
  • Reabilitare monumente istorice, patrimoniu cultural şi sedii administrative – 2 miliarde lei